New Jersey Identifikácia rastlín - Záhradníctvo

New Jersey Identifikácia rastlín


Prezývka záhradný štát, pretože jeho pohostinnosť na farmách a sadoch, New Jersey obsahuje niekoľko rôznych ekosystémov. Od hôr, ktoré sú dostatočne vysoké na to, aby ponúkli rekreačné lyžovanie na hraniciach sladkej a slanej vody, New Jersey ponúka receptívnu klímu ako najsevernejšiu zo stredoatlantických štátov. Rastliny sa prispôsobujú lesným podmienkam, mokradiam, otvorenej poľnohospodárskej pôde, jedinečným borovicovým bariéram, morskému pobrežiu a mestskému prostrediu. Či už ste domáci záhradník, malý farmár, turista, birder alebo milovník prírody, New Jersey poskytuje vynikajúce zdroje pre identifikáciu rastlín, ktoré budú prekvitať vo vašom zvolenom prostredí.

Rutgers University

Rutgers poskytuje všetky služby rozšírenia spolupráce USDA, vrátane vzdelávania dospelých a identifikácie druhov. Dotazník pre poľnohospodársky výskum v oblasti MId-Atlantik, dokonca aj rozšírené družstevné rozšírenia, budú citovať alebo sa odvolávať na zoznamy rutgersových listov jeleňovitých alebo iných špecializovaných rastlín. Rutgers Cooperative Extension poskytuje informácie o identifikácii rastlín prostredníctvom pobočiek County Extension.

Univerzita gruzínskeho súdu

Táto univerzita založená sestrami milosrdenstva sa nachádza na bývalom panstve zlodeja baróna Jaya Goulda a udržiava program prostredníctvom svojho oddelenia biológie, aby študovala a zachovala rastliny v borovicových sudoch v centrálnom a južnom New Jersey, vo vnútrozemí od Atlantického oceánu. Oddelenie vedie foto denník rastlín a niektoré z nich pestuje v univerzitnom arborete.

New Jersey Native Plant Society

Native Plant Society v New Jersey udržiava rozsiahle zoznamy pôvodných rastlín, organizovaných krajom, podľa požiadaviek na slnko a tieň, a podľa environmentálneho prostredia. Rastliny zahŕňajú stromy a vysoké kríky, ročné a viacročné kvitnúce rastliny, ako aj exempláre z mokradí a pobrežných prekážok. Kým webová stránka spoločnosti je krátka na obrázky, je to dlho na informácie a kontakty.

Špecializované identifikačné zoznamy: Rutgers poľnohospodárske rozšírenie

Jeden z najkomplexnejších zoznamov Rutgers, nazvaný "burina", je vhodný najmä pre záhradný štát, kde sú uvedené miestne škodcovia a invazívne rastliny.

Špecializované identifikačné zoznamy: Služba ochrany prírody v USA

Z rozsiahlych zoznamov rastlín dokončila NRCS návrh databázy pôvodných trávnikov New Jersey; posledný zoznam by mal byť veľmi užitočný na nahradenie pôvodnej trávy poškodenej obytnou a rekreačnou expanziou. Centrum pre rastlinné materiály Cape May organizuje školenia zamerané na šírenie týchto informácií terénnym pracovníkom USDA.